ΕΥΡΗΚΑ Color Block

Τα φύλλα ΕΥΡΗΚΑ Color Block χάρη στη μικροΰφανση και τα ειδικά συστατικά με τα οποία είναι εμποτισμένες οι ίνες τους, απορροφούν γρήγορα τα χρώματα και τα κατάλοιπα βρωμιάς που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της πλύσης, πριν μεταφερθούν σε άλλα υφάσματα και τα καταστρέψουν. Με τα φύλλα ΕΥΡΗΚΑ Color Block σε κάθε πλύση, τα χρωματιστά ρούχα παραμένουν σαν καινούργια με τα χρώματα έντονα και λαμπερά ακόμα και μετά από πολλές πλύσεις! Επιπλέον, με το ΕΥΡΗΚΑ Color Block οι πλύσεις γίνονται λιγότερες, αφού δεν χρειάζεται να ξεχωρίζετε τα ρούχα, κι έτσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας αλλά και οικονομία!

Subtitle: 

Χρωμοσυλλέκτης σε φύλλο.
Τέρμα στn μεταφορά χρωμάτων, ναι στις μικτές πλύσεις!

Συσκευασία: 10 και 20 φύλλα
 

View More Image: 
Product Image: 
Order: 
10