ΕΥΡΗΚΑ Color Block + Aποσκληρυντικό

Το νέο ΕΥΡΗΚΑ Color Block + Aποσκληρυντικό είναι ένα καινοτόμο προϊόν! Τα φύλλα ΕΥΡΗΚΑ Color Block + Aποσκληρυντικό, χάρις στη μικροΰφανση και τα ειδικά συστατικά με τα οποία είναι εμποτισμένες οι ίνες τους, απορροφούν γρήγορα τα χρώματα και τα κατάλοιπα βρωμιάς που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της πλύσης, προσφέροντας υψηλή προστασία για τα ρούχα. Επιπλέον, χάρη στη δράση του Αnti-kalk αποσκληρυντικού που εμπεριέχεται στο φύλλο, προστατεύει όλα τα ζωτικά μέρη του πλυντηρίου (αντίσταση, κάδος, σωληνώσεις) από τα άλατα του νερού! Με τα φύλλα ΕΥΡΗΚΑ Color Block + Aποσκληρυντικό σε κάθε πλύση, τα χρωματιστά παραμένουν σαν καινούρια με τα χρώματα έντονα και λαμπερά, ενώ το πλυντήριο σας προστατεύεται από τις φθορές που προκαλούν τα άλατα του νερού!

Subtitle: 

Εμποδίζει τη μεταφορά χρωμάτων, απορροφά γρήγορα χρώματα και κατάλοιπα βρωμιάς & προστατεύει το πλυντήριο από τα άλατα!

Συσκευασία: 10 φύλλα
 

View More Image: 
Product Image: 
Order: 
30