Οργάνωση & Διοίκηση

Ο Όμιλος Εύρηκα διοικείται από τα μέλη της ιδρύτριας και ιδιοκτήτριας οικογένειας Σαρρή με την συνεργασία έμπειρων διευθυντικών στελεχών. Όλοι μαζί σαν μία ομάδα δίνουν δυναμικές κατευθύνσεις στρατηγικής για περαιτέρω ανάπτυξη και δραστηριοποίηση του Ομίλου.

Τα κυριότερα διευθυντικά στελέχη είναι τα ακόλουθα:

Διοικητικά Στελέχη

Όμιλος Εύρηκα Κεντρικά Γραφεία

Επιτροπή Διοίκησης

Νίκος Σαρρής
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1978 από την Εταιρεία Εύρηκα Ελλάς Α.Ε. Το 1981 μετά το θάνατο του πατέρα του Ξάνθου Σαρρή, αναλαμβάνει καθήκοντα Πρoέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλου. Από το 2000 μέχρι και σήμερα κατέχει τη θέση του Ανώτερου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου Εύρηκα και είναι Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων της Εύρηκα Ελλάς Α.Ε., Εύρηκα Λτδ και της Interstar Chim S.A.

Έλενα Σαρρή Βαρνάβα
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της το 1981 από την Εταιρεία Εύρηκα Ελλάς Α.Ε. σαν Συντονίστρια της Διαφήμισης. Σήμερα κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή Marketing - Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου. Επίσης, είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εύρηκα Ελλάς Α.Ε. και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εύρηκα Λτδ και της Interstar Chim S.A.

Άλκης Σαρρής
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1988 από την Εταιρεία Εύρηκα Ελλάς Α.Ε. Σήμερα κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή Αγορών του Ομίλου. Επίσης, είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εύρηκα Λτδ, Aντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εύρηκα Ελλάς Α.Ε. και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Interstar Chim S.A.

Χριστόδουλος Νεοφύτου
Iδρυτικό στέλεχος της Εύρηκα Λτδ από το 1959, με πλούσια εργασιακή εμπειρία κατείχε μέχρι το 2000 τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εύρηκα Λτδ. Σήμερα, παρέχει τις υπηρεσίες του ως Σύμβουλος Νομικών και Διοικητικών Θεμάτων.

 

Στελέχη Ομίλου

Δημήτρης Δημητρίου
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον Όμιλο Εύρηκα το 2011 και κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου.

Πάρης Ηρακλέους
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Εύρηκα Λτδ το 1985 και κατέχει τη θέση του Διευθυντή Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου.

 

Εύρηκα Λτδ

Ιάσων Χρ. Νεοφύτου
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από την Εταιρεία Εύρηκα Λτδ το 1997. Έλαβε περαιτέρω γνώση και εμπειρεία σε άλλες παρόμοιες εταιρείες του κλάδου και επέστρεψε στην Εταιρεία Εύρηκα Λτδ το Μάρτιο του 2011 αναλαμβάνονας τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Μαρία Διχώρου
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην Εταιρεία Εύρηκα Λτδ το 1999 και σήμερα κατέχει τη θέση της Οικονομικής Διευθύντριας.

Παύλος Παύλου
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Εταιρεία Εύρηκα Λτδ το 2018 και σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων.


Νάτια Κύζη
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην Εταιρεία Εύρηκα Λτδ το 2007 στη θέση της Διευθύντριας Marketing.

 

 

 

Eύρηκα Ελλάς Α.Ε.

Αριστομένης Κονιστής
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Εταιρεία Εύρηκα Ελλάς Α.Ε. το 2004 και σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Εργοστασίου Βόλου & Υπεύθυνου Συστήματος Ποιότητας & Περιβάλλοντος.
 

Αλέξανδρος Βέντελ
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Εταιρεία Εύρηκα Ελλάς Α.Ε. το 1997 και σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Εξαγωγών Ομίλου & Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας.

Κώστας Κουρκούμπας
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Εταιρεία Εύρηκα Ελλάς Α.Ε. το 1984 και σήμερα κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

Δημήτρης Παπαπανάγος
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Εταιρεία Εύρηκα Ελλάς Α.Ε. το 2009 στη θέση του Διευθυντή Marketing.