Οικονομικά Στοιχεία

Αξιοποιώντας τη σύγχρονη υποδομή, την πολυετή τεχνογνωσία του και, κυρίως κτίζοντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς τα προϊόντα ΕΥΡΗΚΑ, ο Όμιλος διατηρεί σταθερά ηγετική παρουσία στα προϊόντα οικιακής φροντίδας και υγιεινής, διευρύνοντας παράλληλα τις δραστηριότητές του και σε νέους τομείς.

 

Με στρατηγικές επενδύσεις σε συνεχή εκσυγχρονισμό των παραγωγικών του εγκαταστάσεων και την ανάληψη νέων αντιπροσωπειών, παραμένει πάντα κοντά στις ανάγκες των καταναλωτών, επιβραβεύοντας την αφοσίωσή τους με προϊόντα σύγχρονα, χρήσιμα και με συγκριτικά πλεονεκτήματα.

 

Το 2005, η ΕΥΡΗΚΑ πραγματοποιεί την εξαγορά του Ομίλου INTERSTAR Chim S.A., η οποία δραστηριοποιείται σε Ρουμανία και Ουκρανία δίνοντας έτσι στον Όμιλο ΕΥΡΗΚΑ ένα πολυεθνικό χαρακτήρα.

 

Αυτή η στρατηγική και επιτυχημένη εξαγορά βοήθησε στην σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου και ταυτόχρονα άνοιξε καινούργιες ευκαιρίες δραστηριοποίησης.