Εξαγωγές

Παρουσία σε 20 Διεθνείς Αγορές

Η εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου ΕΥΡΗΚΑ άρχισε το 1978 και σήμερα εντοπίζεται σε περισσότερες από 20 διεθνείς αγορές, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, η Ανατολική Ευρώπη, οι Η.Π.Α., η Ασία, οι Αραβικές χώρες και η Μέση Ανατολή. Σε αυτές η εταιρία δραστηριοποιείται μέσω τοπικών διανομέων.

Προοπτική Ανάπτυξης

Η μέχρι σήμερα θετική πορεία του Ομίλου στο εξωτερικό, είναι σημαντικό κίνητρο και προϋπόθεση επιτυχίας για τη διεύρυνση της παρουσίας του στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται, καθώς και σε νέες, στρατηγικά επιλεγμένες αγορές. Με ρεαλιστικούς στόχους και τις κατάλληλες επενδύσεις, ο Όμιλος ΕΥΡΗΚΑ διεκδικεί δυναμικά την επιτυχία του εκτός των ελληνικών συνόρων, πάντα με την ίδια αρχή: να παρέχει ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής.