Επικοινωνία

Ερωτήσεις; Σχόλια;

Έχετε κάποια ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με τον όμιλο Εύρηκα ή τα προϊόντα μας; Είμαστε πάντα πρόθυμοι να ακούσουμε τους καταναλωτές μας. Παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail χρησιμοποιώντας το παρακάτω έντυπο.

Για να ανταποκριθούμε καλύτερα στο αίτημα ή τα σχόλιά σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία παρακάτω:

EYΡΗΚΑ ΛΤΔ

Γραφεία Διοίκησης
Αγίας Φυλάξεως 234
3082 Λεμεσός, Κύπρος
Τ.Θ. 50470
3605 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: +357 25 831 000 

Fax: +357 25 831 020
e-mail: eureka@eureka.com.cy
Επικοινωνία Καταναλωτών
e-mail: customercare@eureka.com.cy

Golden Club Εύρηκα
e-mail: goldenclub@eureka.com.cy

Καμπάνια Νεονύμφων
e-mail: newlyweds@eureka.com.cy
 

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Έδρα / Εργοστάσιο
A’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου
Τ.Θ. 1094
381 10 Βόλος, Ελλάδα
Τηλ.: +30 24210 95353 / 95055/56
Fax: +30 24210 95354 / 95617
e-mail: eureka@eureka.com.gr
Γραφεία Διοίκησης
Πάρνηθος 55
144 52 Μεταμόρφωση, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 683 2059 / 6832 500
Fax: +30 210 6833 302
Εξαγωγές / BtoB / Private Label
Πάρνηθος 55
144 52 Μεταμόρφωση, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 683 2059 / 6832 500
Fax: +30 24210 95614
e-mail: exports@eureka.com.gr