Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Τελευταία ενημέρωση: 1/12/2018

1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η πρόσβαση και η χρήση του ιστοτόπου www.eureka.com.gr ή www.eureka.com.cy ("Ιστότοπος") παρέχεται από Τον όμιλο ΕΥΡΗΚΑ  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Με την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστοτόπου, δεσμεύεστε στην τήρηση των συγκεκριμένων όρων.

Λάβετε υπόψη ότι οι όροι αυτοί ενδέχεται να αλλάζουν κατά διαστήματα, επομένως πρέπει να ελέγχονται τακτικά. Η συνεχής χρήση αυτού του Ιστοτόπου θεωρείται αποδοχή των ενημερωμένων ή τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς, για προσωπική ή εσωτερική χρήση της επιχείρησής σας.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα σχεδίου, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον Ιστότοπο ανήκουν στον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΗΚΑ ή στους δικαιούχους της. Όλες οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε πρωτότυπο υλικό πρέπει να διατηρηθούν.
Εκτός από τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. πληροφορίες που παρέχονται σε φόρμες επικοινωνίας), χορηγείτε στον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΗΚΑ μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, άδεια χωρίς δικαιώματα για τη χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, του περιεχομένου που υποβάλλετε στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό.

Ο Ιστότοπος απαγορεύεται να τροποποιηθεί, αποσυναρμολογηθεί, αποσυντεθεί ή να κατασκευαστεί με αντίστροφη μηχανική με οποιονδήποτε τρόπο.

Κανένα μέρος του Ιστοτόπου δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη ρητή άδειά μας.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου παραμένει υψηλή και να διατηρήσουμε τη συνέχεια του, το Διαδίκτυο δεν είναι πάντα ένα σταθερό περιβάλλον και δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο Ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή.

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης ή επισκευής των συστημάτων που τον υποστηρίζουν ή για λόγους πέρα ​​από τον έλεγχό μας.

Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν αποτυχία παροχής ή καθυστέρησης στην παροχή μιας υπηρεσίας μέσω αυτού του Ιστοτόπου, η οποία προκύπτει από τυχόν περιστατικά πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο μας, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιορισμένων) των απεργιών, της καταστροφής συστημάτων ή της απώλειας πρόσβασης στο δίκτυο, πυρκαγιάς, έκρηξης ή ατυχήματος,  αποτυχίας οποιουδήποτε τρίτου τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή παρόχου υπηρεσιών.

5. ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ

Με το παρόν, σας παραχωρούμε άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστοτόπου μας, υπό τους ακόλουθους όρους:

  • Να μην διανέμεται οποιοδήποτε μέρος ή τμήματα του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά περιεχομένου του ιστοτόπου, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την ρητή εξουσιοδότησή μας.
  • Να μην γίνει τροποποίηση ή διαφοροποίηση οποιουδήποτε μέρους του Ιστοτόπου.
  • Να μην πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε απενεργοποίηση ή παρέμβαση σε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ασφάλεια του Ιστοτόπου.
  • Να μην χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που να ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν τον Ιστότοπο.
  • Να μην χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος, δυσφημιστικός, ενοχλητικός, καταχρηστικός, δόλιος ή άσεμνος ή για οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο σκοπό.

 

Οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω όρων συνιστά παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων του Ιστοτόπου.

6. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Εάν θεωρήσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους αποδοχής χρήσης αυτού του Ιστοτόπου, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες που θεωρούμε κατάλληλες, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιορισμένων) των παρακάτω:
 

  1. Έκδοση μιας προειδοποίησης προς σας.
  2. Δικαστικές ενέργειες εναντίον σας για την επιστροφή όλων των εξόδων που προκύπτουν από την παραβίαση.
  3. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης άμεση, προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας.
  4. Ενημέρωση στις Αρμόδιες Αρχές επιβολής του νόμου και γνωστοποίηση σε αυτές όλων των πληροφοριών, αν κάτι τέτοιο κριθεί ότι είναι απαραίτητο και επιβεβλημένο.

Εξαιρούμε την ευθύνη για ενέργειες που έχουν ληφθεί σε περίπτωση παραβίασης των αποδεκτών όρων χρήσης αυτού του Ιστοτόπου. Οι ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω δεν είναι περιορισμένες και μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρούμε λογική.

7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστοτόπου μας γίνεται με δική σας ευθύνη. Ο Ιστότοπος παρέχεται με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΗΚΑ δεν παρέχει εγγυήσεις, εκπροσώπηση και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση σχετικά με οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα αυτού του Ιστοτόπου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα νομικά σας δικαιώματα δεν επηρεάζονται από αυτούς τους όρους.

Συγκεκριμένα, Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΗΚΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των χρηστών από οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό ή σφάλματα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη, ωστόσο ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΗΚΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτός ο ιστότοπος δεν περιέχει κακόβουλα προγράμματα ή σφάλματα και άλλα στοιχεία που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή όλων των επαρκών διαδικασιών και ελέγχων ιών (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων προστασίας από ιούς και άλλων ελέγχων ασφαλείας) ώστε να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις για την ακρίβεια και την ασφάλεια της εισόδου και εξόδου δεδομένων.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΗΚΑ δεν ευθύνεται για ζημιές, απώλειες (άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες), δαπάνες, υποχρεώσεις, απώλεια κερδών ή έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες που παρέχονται από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή τους υπεργολάβους και περιέχονται ή διατίθενται μέσω του Ιστοτόπου.

8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο προς πληροφόρησή σας και δεν έχουν ούτε και αντιπροσωπεύουν καμία δική μας εγγύηση.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων ή πόρων και ως εκ τούτου δεν παρέχουμε εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις ως προς το περιεχόμενό τους ούτε ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΗΚΑ έχει καμία ευθύνη σε σχέση με οποιοδήποτε από αυτά (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ευθύνη που απορρέει από τυχόν ισχυρισμούς ότι το περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου ιστοτόπου παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή τα δικαιώματα κάποιου προσώπου ή είναι άσεμνο, δυσφημιστικό ή ακατάλληλο).

 

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΗΚΑ θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ("ΓΚΠΔ") και τους πρόσθετους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε απευθυνθείτε στην πολιτική απορρήτου του Ιστοτόπου μας εδώ: http://www.eureka.com.cy/el/content/privacy-policy

10. ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα συμφωνία και οι τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αυτήν υπόκεινται και διέπονται σε κάθε περίπτωση από τους νόμους της κάθε χώρας του Ομίλου. Κάθε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν τη σύμβαση ή τη σύστασή της (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της κάθε χώρας.

 

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: eureka@eureka.com.gr για Ελλάδα, και στην διεύθυνση eureka@eureka.com.cy για Κύπρο.