Όροι Χρήσης

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το eureka.com.cy δεσμεύεται και εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του.
Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες χωρίς την άδειά σας. Η αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς γίνεται με μοναδικό σκοπό τη δική σας εξυπηρέτηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του esk.gr υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας [(Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ)]. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται αφού έχουν ληφθεί υπόψη τόσο η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και οι υπάρχουσες νομικές ρυθμίσεις σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξετε τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε γνωστοποιήσει.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.